Image Image Image Image Image

30

Jan

Ny park i Umeå

  • By Emma-Lisa Runius

Ljusarkitektur projekterar just nu belysningen för en ny park i Umeå som byggs inför kulturhuvudstadsåret 2014. Parken innefattar flera föränderliga element som ska utvecklas under tidens gång ihop med invånarna. Belysningen kommer att vara en föränderlig del som anpassar sig till årstidernas förändringar i parken.

http://www.vk.se/786791/ny-park-i-umea