Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Aker Brygge Aker Brygge Aker Brygge - Rendering 3 Aker Brygge - From far away

Aker Brygge

Aker Brygge, centralt beläget intill Rådhusplatsen i Oslo, är ett enastående exempel på ett vattennära kommersiellt utvecklingsområde. Genom en pågående strategisk omgestaltning av både de offentliga rummen och byggnadernas innehåll, skapas en ny stadsstruktur som förstärker och utvecklar områdets skiftande, unika och inkluderande atmosfär.

Projektets fokus är att använda ljusdesign som ett medel för att förstärka Aker Brygges identitet och gestalta en urban kontext. Ljuset ger besökaren en tydlig förståelse för hur stadsrummen fungerar och skapar lustfyllda upplevelser inom området.

Ett humanistiskt angreppssätt genomsyrar områdets ljusdesign, där begrepp som trygghet, tillgänglighet och atmosfär är centrala. Strategin ger riktlinjer för hur belysningen ska stödja och utveckla både byggda strukturer och mänskliga aktiviteter. Genom att använda såväl anspråkslösa som verkningsfulla uttryck gestaltas en tydlig hierarki inom stadsdelen.

 

Fakta:
Kategori: Strategisk ljusdesign
Projekt: Stadsutveckling
Uppdrag: Belysningsstrategi
Beställare: Norwegian Property
Ljusdesign: Isabel Villar, Suzanne Nicol, Joonas Saaranen
Status: Pågående