Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Biblioteksstan Biblioteksstan detail Biblioteksstan 1 Biblioteksstan Fassad

Biblioteksstan

På fastighetsägarnas initiativ skulle Biblioteksgatan, Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan tydligare profileras som ett exklusivt och sammanhängande shoppingområde i centrala Stockholm. Den befintliga belysningen var traditionellt utformad med linspända gatljusarmaturer, som varken tog hänsyn till områdets arkitektoniska kvaliteter eller dess sociala och kommersiella potential.

Ljusdesignkonceptet går ut på att framhäva gaturummet genom att belysa fasaderna med ett mjukt och varmt ljus från väggmonterade armaturer. Fasadbelysningen skapas genom att ljuskällan monterats i en guldfärgad reflektor med en asymmetrisk ljusfördelning som riktar ljuset mot motstående fasad.  Avbländade linspända armaturer i mässing kompletterar fasadbelysningen med markerade ljuskäglor på marken, vilket skapar rytm och variation i området. Tack vare den nya ljusfördelningen i gaturummet framträder skyltfönstren på ett tydligt och tilltalande sätt.

Både de väggmonterade och de linspända armaturerna Opera och Bowl har utvecklats och anpassats specifikt till projektet och bidrar till områdets exklusiva identitet såväl dag- som kvällstid.

Under belysningsprojektet som pågick 2004–2005 utvecklades ett samarbete mellan Stockholms stad och fastighetsägarna gällande projektledning, finansiering och drift- och underhåll. Detta samarbete kom att stå modell för efterföljande belysningsprojekt i centrala Stockholm.
Fakta:
Kategori: Arkitektonisk ljusdesign
Typ av projekt: Offentligt rum
Uppdrag: Gatu- och fasadbelysning
Beställare: Hufvudstaden AB, Newsec, AP Fastigheter, Trafikkontoret i Stockholm
Ljusdesign: Kai Piippo, Clara Fraenkel
Status: Färdigställt 2006