Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Havnepromenaden Havnepromenaden Havnepromenaden Havnepromenaden Havnepromenaden Havnepromenaden

Havnepromenaden

Oslo kommun har under hösten 2012 anordnat ett parallellt uppdrag för att få fram förslag för hur Oslos nio kilometer långa hamnpromenad kan utvecklas som en integrerad och attraktiv del av staden. Ljusarkitektur har varit del av ett av tre utvalda team med arkitekter, landskapsarkitekter och konstruktörer som fått uppdraget att komma med förslag. Resultaten av det parallella uppdraget ställdes ut mitten av januari 2013 för allmänheten och bedöms av en jury.

Ljusarkitekturs del i projektet har varit att ta fram en strategisk inriktning och en verktygslåda med ljuskaraktärer för hela sträckan. Belysningen består både av en grundbelysning som bygger på principer i Oslos belysningsprogram för området och av identitetsskapande och socialt ljus som förstärker karaktärer och skapar mötesplatser. En del av ljuskaraktärerna verkar sammanhållande för hela sträckan medan andra är specifika för en viss plats eller delområde.

Projektet behandlar ljusdesignen i en övergripande skala och mer detaljerat i tre inzoomningar där konceptet är tydligare illustrerat. Tanken är att kommunen ska gå vidare med ett eller flera förslag i det parallella uppdraget och att det kan genomföras både på kort och lång sikt.

Fakta:
Kategori: Strategisk ljusdesign
Typ av projekt: Stadsutveckling
Uppdrag: Parallellt uppdrag
Beställare: Oslo Kommune
Ljusdesign: Isabel Villar, Clara Fraenkel, Nora Imaz
Team: Ghilardi + Hellsten Arkitekter , Studio HP, Bollinger Grohmann + Florian Kosche, ToneHansen
Status:Parallellt uppdrag färdigställt 2012