Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Karlshamn masterplan

Karlshamn masterplan

Under 2009 tog Ljusarkitektur fram en belysningsstrategi för Karlshamns stadskärna. Strategin är tänkt att användas av byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kommunala bolag och privata fastighetsägare, som en gemensam plattform kring belysningsfrågor. Syftet är att skapa en förbättrad livskvalitet för de människor som bor, vistas i och besöker staden, att öka trygghetsupplevelsen och skapa bättre förutsättningar för handeln.

Strategidokumentet omfattar en visuell analys av befintlig belysning och en definition av stadsstrukturen under mörka timmar, vilket ger riktlinjer och belysningsprinciper för stadskärnans olika delar. Dessutom ingår ett åtgärdsprogram med rekommenderade prioriteringar och en beskrivning av hur ljussättningsprocessen bör se ut.

Belysningsstrategin togs fram i samråd med statliga, kommunala och privata instanser och antogs 2010 av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i Karlshamn.

 

Kategori: Strategisk ljusdesign
Typ av projekt: Offentligt rum
Uppdrag: Belysningsstrategi
Beställare: Karlshamns kommun, stadsmiljöavdelningen
Ljusdesign: Clara Fraenkel, Lina Färje, Niklas Ödmann
Status: Färdigställt 2010