Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
KTH Kapellet KTH Kapellet KTH Kapellet KTH Kapellet KTH Kapellet KTH Kapellet

KTH Kapellet

Ombyggnation av Röda korsets sjukhus till kontor och kollegiesal.
Det arkitektoniska huvudgreppet i projektet är att de nya tilläggen i byggnaden ska få ett modernt uttryck för att skapa en kontrast mot de ursprungliga byggnadsdelarna.
Arbetet har innefattat framtagandet av ett belysningsprogram för den exteriöra entrén, interiöra entrérummet och Kapellet.

Exteriört:
Ljusets uppgift är att skapa en behaglig och välkomnande entré. Den exteriöra belysningen behandlar det arkitektoniska uttrycket i byggnaden. Ljusets skall lyfta fram befintliga arkitektoniska detaljer kring entrén. Konceptet är att skapa och framhäva det gamla i byggnaden i kombination med det tillkommande nya, att vara ett uttryck för det som är och har varit.

Interiört:
Den interiöra belysningens huvuduppgift är att skapa en behaglig belysning som är exklusiv och atmosfärskapande.
Ljusets uttryck skall skapa en god balans mellan gammalt och nytt. Det strävar efter att lyfta fram det arkitektoniska uttrycket i byggnaden utan att få det att känns kyrkligt.

Fakta:
Kategori: Arkitektonisk Ljusdesign
Typ av projekt: Kontor/Kapell
Beställare: Akademiska hus
Fastighet: Röda korsets sjukhus
Arkitekt: Hjalmar Mann, Murman arkitekter
El-konsult: Ola Burlin, Projektel
Ljusdesign: Karolina Hahn, Isabel Villar
Status: Färdigställt 2013