Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet Kungliga Biblioteket – Annexet

Kungliga Biblioteket – Annexet

Kungliga Biblioteket i Stockholm har inte bara plats för en stor samling böcker och publikationer utan ger också utrymme för allmänheten att använda deras faciliteter till studier, forskning och läsning.

Huvudbyggnaden är från 1877 men en underjordisk del som kallas för “KB Annexet” byggdes under sent 1990-tal. Denna del består av 3 underjordiska våningar med en enda dagsljuslanternin. Renoveringen av annexet började 2012 och Ljusarkitektur har varit ansvariga för ljusdesignen av de underjordiska utrymmena, det nya caféet och kapprum i huvudbygganden.

Dagsljuskonceptet syftar till att skapa en balans mellan delar med starkt dagsljus och delar dit dagsljuset inte når. För att uppnå detta har vi både maximerat känslan av dagsljus i hela byggnadens djup, med hjälp av en kombination av elektriskt ljus och dagsljus och ett smart styrsystem, samt genom att förstärka ljuset på de vertikala ytorna.
Ljuset har utformats på ett sätt som är väl integrerat i arkitekturen och flexibelt att anpassa till olika användares behov så väl som till olika dagljussituationer över året och dygnet. Att belysa vertikala ytor för att minska kontraster mellan lanterninen och byggnadens mörka delar fungerar utmärkt i detta projekt och ökar användningen av hela utrymmet.

Dagsljus

Dagsljusets kvalitet, riktning och rytm är unika för en plats och detta kan man även genom elektrisk belysning reflektera och svara på. Eftersom lanterninen varit extremt viktig för byggnadens 3 underjordiska våningar valde vi att göra en dagsljusanalys för att beräkna dagsljusfaktor på alla våningsplan och få ytterligare information om ljussituationen.
Som referens angav vi dagsljusfaktor < 2% som dåligt belyst och mestadels i behov av elektrisk belysning. Ett mycket användbart verktyg för att visa hur avgörande ljusplaneringen var i detta projekt och något som använts under hela processen för att stödja vår design.

Kontrollsystemet (DALI) med sensorer och användargränssnitt utformades nogrannt i samarbete med användare och andra konsulter i projektet.  Detta resulterar i ett intelligent system som automatiskt balanserar det elektriska ljuset efter rådande dagsljusförhållanden samtidigt som det är både flexibelt och användarvänligt.

Genom ett nära samarbete med arkitekter och elkonsulter har vi lyckats skapa något som är unikt och där ljus och material bildar en enhet med rummet.

 

Fakta:
Kategori: Arkitektonisk Ljusdesign och Dagsljusdesign
Typ av projekt: Public Building
Beställare: SFV
Ljusdesign: Isabel Villar
, Daniel Hodierne
Arkitekt: Murman Arkitekter
El-konsult: Sweco Systems
Status: Färdigställt 2013
Foto: Sten Jansin