Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Kungsgatan Kungsgatan Stairs - Photo: Lina Färje Kungsgatan 2 - Photo: Lina Färje Kungsgatan 3 - Photo: Lina Färje Kungsgatan Detail - Photo: Lina Färje Kungsgatan Detail 2 - Photo: Lina Färje

Kungsgatan

Till Kungsgatans 100-årsjubileum 2011 tog Stockholms stad i samarbete med fastighetsägarna och Ljusarkitektur fram en ny gatu- och fasadbelysning längs Kungsgatan mellan Stureplan och Sveavägen.

Belysningen ger värdighet åt gatumiljön och ger en egen identitet åt detta viktiga stråk i staden. Miljön blir mer attraktiv att vistas i, och den karaktäristiska 1920-talsarkitekturen med de stolta Kungstornen framhävs.

Den nästan bortglömda himlavalvsmålningen i brovalvet under Regeringsgatan lyfts fram av ett blått ljus, och det geometriska motivet under Malmskillnadsbron kommer också att få en välförtjänt plats i ljuset.

Ljuskvaliteten och den varma upplevelsen är två aspekter som varit avgörande i detta projekt. Hela gaturummet lyser behagligt på gatunivå, och de vackra fasaderna får ett mjukt ljus av riktade, bländfria spotlights som placerats 50 meter bort, på andra sidan gatan.

 

Fakta:
Kategori: Arkitektonisk ljusdesign
Typ av projekt: Offentligt rum
Uppdrag: Gatu- och fasadbelysning
Beställare: Trafikkontoret i Stockholm
Ljusdesign: Kai Piippo, Lina Färje, Alexander Cederroth
Status: Färdigställt 2011