Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Mariatorget

Mariatorget

Mariatorget på Södermalm i Stockholm har inbjudande gångstråk, vackra trädalléer, fontän, lekplats, boulebana och statyer. Men kvällstid röstades platsen fram som stadens mest otrygga plats i behov av ny belysning i en tävling genomförd av energibolaget Fortum och Trafikkontoret. Visionen var därför att med hjälp av ljus skapa en behaglig, stämningsfull och trygg upplevelse under dygnets alla timmar. En bättre belysning skulle också medverka till att brottsligheten i parken minskar.

Ljusdesignens inspiration kommer från solljuset som silar genom alléernas lövverk och ger ett vackert, grönskimrande ljus i kronorna och på marken. Samma effekt skapas nu med strålkastare. På vintern ersätts markens bladskuggor med de nakna grenverkens dekorativa, organiska former.

Det centrala stråket på torget belyses av en glödande parkarmatur som ger ett mjukt och behagligt ljus på marken och på människors ansikten – vilket ökar den upplevda tryggheten i parken.  Statyerna belyses med en smalstrålande LED-strålkastare vars bländfria ljus lyfter fram detaljrikedomen i de ärgade kopparfigurerna. Den nya ljusdesignen ger också en bra genomsikt, vilket även det ökar trygghetskänslan.

Genom hela designprocessen tillämpades Medborgarsamverkan. Allmänheten bjöds in till såväl informationsmöten där man fick lämna synpunkter idéer och erfarenheter som omröstningar kring vilka armaturer som skulle användas. Denna strategi engagerar medborgarna, vilket ökar tryggheten och skapar ”ambassadörer” för parken.

 

Fakta:
Kategori: Arkitektonisk ljusdesign
Typ av projekt: Offentligt rum
Uppdrag: Torgbelysning
Beställare: Stockholms stad
Ljusdesign: Kai Piippo, Janica Wiklander, Alexander Cederroth
Status: Färdigställt 2010