Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Norrmalmstorg

Norrmalmstorg

Norrmalmstorg genomgår en omvandling där ljusdesign spelar en central roll för att förstärka torgets arkitektoniska identitet och funktion som social mötesplats i stadens absoluta centrum.

Ljusdesignkonceptet består både av ett rumsskapande ljus som lyfter fram torget och av ett socialt ljus som i ett senare skede ska utformas specifikt till de funktioner som långsiktigt planeras för torget.

Det rumsskapande ljuset består av en mjuk fasadbelysning på fastigheterna runt torget samt en diskret ljussättning under de klassiska trädplanteringarna. Hotell Nobis fasader mot Norrmalmstorg, Smålandsgatan och Hamngatan har dessutom fått en integrerad belysning med 150 LED-armaturer som framhäver arkitektoniska detaljer. Belysningen markerar hotellet som en målpunkt i staden och tillför en rik upplevelse för alla som vistas på torget.

I ett kommande skede ska de fyra befintliga lyktstolparna som ritades av Gustaf de Frumerie 1911 att få en ny belysning som bidrar till en tydligare definition av torgrummet samtidigt som de lyfts fram som en symbol för Norrmalmstorg.

 

Fakta:
Kategori: Arkitektonisk ljusdesign
Typ av projekt: Offentligt rum
Uppdrag: Fasad- och torgbelysning
Beställare: Anders Bodin Fastigheter AB, Hufvudstaden, Trafikkontoret i Stockholm
Ljusdesign: Kai Piippo, Clara Fraenkel, Joonas Saaranen, Andreas Ejhed, Paul Ehlert
Status: Fasadbeslysning färdigställt 2011, torgbelysning pågående