Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Skylight II Skylight II Skylight II Skylight II Skylight II Skylight II

Skylight II

På uppdrag av arkitekten och konstnären Jeffrey Inaba och INABA INC har Ljusarkitektur ljussatt ett konsverk i Stavangers konserthall som vann första pris i tävlingen om utsmyckning av byggnadens foajé.

Konstverket, som är gjort som en ljuskrona, representerar det nordiska ljusförhållandet och dess förändringar. Armaturerna är integrerade i konstverket och framhäver dess skulpturala form. Endast skulpturens insida är belyst så att utsidan reflekterar omgivningen och konserthusets interiör. Konstverket kan upplevas som solstrålar som sträcker sig från himlen och ger liv till byggnadens arkitektur.
Specifika mönster under varje dag, men också över året, knyter an till årstidernas växlingar, soluppgång och nedgång. Den kommunicerar också relaterade händelser under pågående föreställningar som inringning, paus och föreställningens slut. Dessa olika karaktärer visas med hjälp av vitt ljus i olika färgtemperaturer och styrka – från isande kallt till glödande varmt. Dynamiska delar och rytmer förstärker kopplingen till naturens sekvenser. Allt detta styrs enligt förprogrammerade scenarion men kann även aktiveras enligt önskemål.

Fakta:
Category: Ljussättning av konst
Type of project: Kulturellt
Commission: Konstverk
Client: Inaba INC, New York och KORO, Oslo
Architecture & Design: Inaba INC, Jeffrey Inaba, Alan Kwan
Animation design: Ljusarkitektur och MTWTF, New York
Lighting design: Kai Piippo, Paul Ehlert
Bilder: Ivan Brodey, Paul Ehlert
Status: Färdigställt 2012