Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Sölvesborgsbron Sölvesborgsbron Sölvesborgsbron Sölvesborgsbron

Sölvesborgsbron

Europas längsta gång- och cykelbro, Sölvesborgsbron, sträcker sig över Sölvesborgsviken mot det nya bostadsområdet Ljungaviken. Detta är ett naturområde, speciellt rikt på fågelliv. Bron består av en högre del med tre karaktäristiska valvbågar samt en lång träbro för gång- och cykeltrafik.

 

På grund av brons ansenliga längd har små händelser i naturen accentuerats med belysning längs med brons sträckning, exv belyses vass och träd. Belysning finns integrerad i brons räcke längs hela ena sidan. De mäktiga valvbågarna belyses med ett färgat ljus och ett subtilt ljus ned i vattnet ger glittrande återreflektioner.

 

Belysningen av bron har gjort med hänsyn till fågellivet och inspirerats av deras flyttmönster över året. På så sätt ändrar bron karaktär över året och dygnet. Därutöver finns ett antal olika valbara belysningsscenarion som kopplar till evenemang i Sölvesborg.

 

Fakta:
Kategori: Arkitektonisk ljusdesign
Typ av projekt: Brobelysning
Beställare: Sölvesborgs kommun
Ljusdesign: Kai Piippo, Lina Färje, Daniel Hodierne, Isabel Villar
Status: Färdigställt 2013