Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Strandkanten Strandkanten Strandkanten Strandkanten Strandkanten Strandkanten

Strandkanten

Strandkanten är ett nybyggt bostadsområde söder om Tromsös stadskärna, där utomhusmiljön och belysningen skapar attraktiva miljöer för boende och besökare i det karga klimatet.

Belysningen markerar naturliga övergångar mellan områdets offentliga stråk och halvprivata innergårdar. Längs huvudstråken finns en regelbunden belysning som ger dem en offentlig karaktär. Mellan husen, på gårdarna och på lekplatserna är belysningen istället integrerad i bänkar, trappräcken, växthus och skärmväggar, vilket skapar en omhändertagande och småskalig atmosfär.

Ljusdesignen för området har följt alla faser i planeringsprocessen, från en strategisk ljusdesign på en översiktlig nivå till bygglov och detaljerad projektering.

 

Fakta:
Kategori: Strategisk ljusdesign
Typ av projekt: Bostadsområde
Uppdrag: Belysningsstrategi och genomförande
Beställare: Strandkanten AS
Arkitekt: 70N, Aurora landskap, Dahl & Uhre
Ljusdesign: Clara Fraenkel, Deike Ladwig
Status: Färdigställt 2010