Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Navigation:
More Info
Read More
Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen

Styrpinnen

Hur kan man skapa mer dagsljus under vintern, och samtidigt blockera skärmbländande ljus under sommaren? Detta var utmaningen för Ljusarkitektur i Styrpinnen 19, en kontorsbyggnad i centrala Stockholm.

Byggnadens främsta kännetecken är ett högt och smalt atrium, som förser hela byggnaden med dagsljus – dock i otillfredsställande mängd.

Genom dagsljussimulering och modellbygge beräknades solljusets interaktion med byggnaden under olika årstider. Med dessa beräkningar som grund skapades ett koncept med vita, sandblästrade glaslameller som fångar, diffuserar och reflekterar solljuset ända ner till atriets bottenvåningar under vintermånaderna. Under sommartid reducerar samma glaslameller mängden bländande reflektioner på arbetsplatserna samt minskar risken för överhettning av byggnaden.

I detta projekt har vi också designat belysning för huvudentrén, installationen Nordic Voxel och de allmänna kommunikationsytorna.

 

Fakta:
Kategori: Dagsljusanalys och dagsljusdesign, Arkitektonisk ljusdesign
Typ av projekt: Kontor
Beställare: Humlegården
Arkitekt: Nyréns
Ljusdesign: Kai Piippo, Isabel Villar
Status: Färdigställt 2012