Image Image Image Image Image

Tjänster

1 Styrpinnen_J_01_websmall

Arkitektonisk ljusdesign

Vi kombinerar de bästa egenskaperna hos både dagsljus och elektriskt ljus för att skapa miljöer och stämningar som kompletterar stadens landskap och arkitektur. Våra designalternativ är särskilt framtagna för varje kund och grundas på nordisk designtradition, det vill säga naturlig enkelhet, lyhördhet och funktion.

 

3880_KõgeBugt_MartinKristiansen-02small

Infrastruktur-belysning

Belysningslösningar för infrastruktur kräver ett helhetsgrepp för att bruksvärdet och energianvändningen ska optimeras samtidigt som den visuella miljön omkring oss förbättras. Detta tillvägagångssätt har vi använt vid såväl storskaliga projekt som vid mer traditionella belysningsprojekt för vägar och järnväg.

4699_Frederiksberg_LarsBahl-21-1600x1600

Generalplaner för belysning

Med en offentlig generalplan för belysning och strategisk ljusdesign kan man skapa bättre struktur och sammanhang inom både stora och små områden. Tillsammans med olika myndigheter tar vi fram planer för hur de strategiska målen för kommande ljusdesignlösningar ska utformas. Vi ger också beslutsfattare och byggentreprenörer ramar inför hanteringen av långsiktiga och komplexa ljusprojekt.

4930_Vialume1_MatsAndersson-03-1600x1600

Forskning och utveckling

Vi strävar ständigt efter att förbättra ljuset och den miljö vi ser omkring oss. Därför deltar vi gärna i FoU-projekt där stora tillverkare kan förbättra sina produkter och sin design. Dessutom medverkar vi gärna i föreläsningar och konferenser för att utbyta erfarenheter och dela med oss av vår kunskap.